logo

Gizlilik Politikası

Yürürlük tarihi: 1 Ocak 2022
LiteralYou ("biz" veya "bizim") Literalyou.com web sitesini (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır) işletmektedir. Bu sayfa, Hizmetimizi kullandığınızda kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımız ve bu verilerle ilişkilendirdiğiniz seçenekler hakkında sizi bilgilendirir. Verilerinizi Hizmeti sağlamak ve iyileştirmek için kullanırız. Hizmeti kullanarak, bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Bu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe, bu Gizlilik Politikasında kullanılan terimler, Literalyou.com adresinden erişilebilen Hüküm ve Koşullarımızdakilerle aynı anlamlara sahiptir.

Tanımlar

Hizmet
Hizmet, Literalyou.com bağlı web siteleridir.
Kişisel veri
Kişisel Veriler, bu verilerden (ya da elimizde bulunan ya da elimizde olması muhtemel olan bu ve diğer bilgilerden) kimliği belirlenebilecek yaşayan bir birey veya bir şirket hakkındaki veriler anlamına gelir.
Kullanım verisi
Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımıyla veya Hizmet altyapısının kendisinden (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi) otomatik olarak toplanan verilerdir.
Çerezler
Çerezler, cihazınızda (bilgisayar veya mobil cihaz) depolanan küçük dosyalardır.
Veri kontrolü
Veri Sorumlusu, (tek başına veya müştereken veya diğer kişilerle müşterek olarak) herhangi bir kişisel bilginin hangi amaçlarla ve ne şekilde işleneceğini veya işleneceğini belirleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikasının amaçları doğrultusunda, Kişisel Verilerinizin Veri Denetleyicisiyiz.
Veri İşlemcileri
Veri İşlemcisi (veya Hizmet Sağlayıcı), Veri Denetleyicisi adına verileri işleyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir. Verilerinizi daha etkin bir şekilde işlemek için çeşitli Hizmet Sağlayıcıların hizmetlerini kullanabiliriz.
Veri Konusu
Veri Sahibi, Hizmetimizi kullanan ve Kişisel Verilerin konusu olan herhangi bir canlı bireydir.

Bilgi Toplama ve Kullanım

Size Hizmetimizi sunmak ve geliştirmek için çeşitli amaçlarla birkaç farklı türde bilgi topluyoruz. Bu türler açıkça belirtilmiştir.

Toplanan Veri Türleri

Kişisel veri
Hizmetimizi kullanırken, sizinle iletişim kurmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri bize sağlamanızı isteyebiliriz ("Kişisel Veriler"). Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 1. E-posta
 2. Ad ve soyad
 3. Telefon numarası
 4. Adres, Bölge, İl, Posta/Posta kodu, Şehir
 5. Çerezler ve Kullanım Verileri

Kişisel Verilerinizi, sizinle haber bültenleri, pazarlama veya promosyon malzemeleri ve ilginizi çekebilecek diğer bilgilerle iletişim kurmak için kullanabiliriz. Abonelikten çıkma bağlantısını veya gönderdiğimiz herhangi bir e-postada sağlanan talimatları izleyerek bizden bu iletişimlerin herhangi birini veya tamamını almamayı tercih edebilirsiniz.
Kullanım verisi
Hizmete nasıl erişildiği ve kullanıldığı hakkında da bilgi toplayabiliriz ("Kullanım Verileri"). Bu Kullanım Verileri, bilgisayarınızın İnternet Protokol adresi (örn. IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmet sayfaları, ziyaretinizin saati ve tarihi, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz bilgiler gibi bilgileri içerebilir. cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri.
Konum verileri
Bize izin verirseniz, konumunuzla ilgili bilgileri kullanabilir ve saklayabiliriz ("Konum Verileri"). Bu verileri Hizmetimizin özelliklerini sağlamak, Hizmetimizi geliştirmek ve özelleştirmek için kullanırız. Hizmetimizi kullandığınızda, istediğiniz zaman cihaz ayarlarınızı kullanarak konum hizmetlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Tanımlama Bilgileri Verilerini İzleme
Hizmetimizdeki etkinliği izlemek için çerezler ve benzer izleme teknolojileri kullanıyoruz ve belirli bilgileri tutuyoruz.Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen az miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. Bilgi toplamak ve izlemek ve Hizmetimizi iyileştirmek ve analiz etmek için işaretler, etiketler ve komut dosyaları gibi diğer izleme teknolojileri de kullanılır.Tarayıcınıza tüm tanımlama bilgilerini reddetmesi veya bir tanımlama bilgisinin ne zaman gönderildiğini belirtmesi için talimat verebilirsiniz. Ancak çerezleri kabul etmezseniz Hizmetimizin bazı kısımlarını kullanamayabilirsiniz.
Kullandığımız Çerez örnekleri:

 1. Oturum Çerezleri. Hizmetimizi çalıştırmak için Oturum Çerezlerini kullanıyoruz.
 2. Tercih Çerezleri. Tercihlerinizi ve çeşitli ayarlarınızı hatırlamak için Tercih Çerezlerini kullanıyoruz.
 3. Güvenlik Çerezleri. Güvenlik Çerezlerini güvenlik amacıyla kullanıyoruz.
 4. Reklam Çerezleri. Reklam Çerezleri, size ve ilgi alanlarınıza uygun olabilecek reklamları size sunmak için kullanılır.

Verilerin Kullanımı
Literalyou.com, toplanan verileri çeşitli amaçlar için kullanır:

 1. Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek için
 2. Size servisimizdeki değişiklikler hakkında bilgi vermek
 3. Bunu yapmayı seçtiğinizde Hizmetimizin etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için
 4. Müşteri desteği sağlamak
 5. Hizmetimizi iyileştirebilmemiz için analiz veya değerli bilgiler toplamak için
 6. Hizmetimizin kullanımını izlemek için
 7. Teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak
 8. Bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya sorduğunuz ürünlere benzer sunduğumuz diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında size haberler, özel teklifler ve genel bilgiler sağlamak için

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Dayanağı

Avrupa Ekonomik Alanı'ndan (AEA) iseniz, Literalyou.com bu Gizlilik Politikasında açıklanan kişisel bilgileri toplaması ve kullanması için yasal dayanak, topladığımız Kişisel Verilere ve bunları topladığımız özel bağlama bağlıdır.
Literalyou.com Kişisel Verilerinizi şu nedenlerle işleyebilir:

 1. Sizinle bir sözleşme yapmak
 2. Yetki verilen hizmetler
 3. Meşru menfaatleriniz ve yasal haklarınız
 4. Ödeme işleme amaçları
 5. Kanuna uygunluk

Verilerin Saklanması

Literalyou.com, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklayacaktır. Kişisel Verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak (örneğin, geçerli yasalara uymak için verilerinizi tutmamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşmalarımızı ve politikalarımızı uygulamak için gerekli olduğu ölçüde saklayacak ve kullanacağız. Literalyou.com ayrıca Kullanım Verilerini dahili analiz amaçları için saklayacaktır. Kullanım Verileri, bu verilerin güvenliğini güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini geliştirmek için kullanıldığı durumlar veya yasal olarak bu verileri daha uzun süreler boyunca saklamak zorunda olduğumuz durumlar dışında, genellikle daha kısa bir süre boyunca saklanır.

Veri Aktarımı

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere bilgileriniz, bölgenizin, ilinizin, ülkenizin veya veri koruma yasalarının sizin yetki alanınızdakilerden farklı olabileceği diğer resmi yargı yetkisinin dışında bulunan bilgisayarlara aktarılabilir ve bu bilgisayarlarda saklanabilir.
Türkiye Cumhuriyeti dışında bulunuyorsanız ve bize bilgi vermeyi seçerseniz, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere verileri Türkiye Cumhuriyeti’ne aktardığımızı ve orada işlediğimizi lütfen unutmayın.Bu Gizlilik Politikasına verdiğiniz onayın ardından bu tür bilgileri göndermeniz, bu aktarıma ilişkin anlaşmanızı temsil eder. Literalyou.com, verilerinizin güvenli bir şekilde ve bu Gizlilik Politikasına uygun olarak ele alındığından emin olmak için makul olarak gerekli tüm adımları atacaktır ve aşağıdakiler dahil olmak üzere yeterli kontroller olmadığı sürece Kişisel Verileriniz bir kuruluşa veya ülkeye aktarılmayacaktır.

Verilerin İfşası

Ticari işlem
Literalyou.com bir birleşme, satın alma veya varlık satışına dahil olursa, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aktarılmadan ve farklı bir Gizlilik Politikasına tabi olmadan önce bildirimde bulunacağız.
Kolluk Kuvvetleri için Açıklama
Belirli koşullar altında, Literalyou.com, yasa gereği veya resmi makamların (örneğin bir mahkeme veya bir devlet kurumu) geçerli taleplerine yanıt olarak gerekli olması halinde Kişisel Verilerinizi ifşa etmesi gerekebilir.
Yasal yükümlülükler
Literalyou.com, Kişisel Verilerinizi, bu tür bir eylemin aşağıdakiler için gerekli olduğuna iyi niyetle inanarak ifşa edebilir:

 1. Yasal bir yükümlülüğe uymak için
 2. Literalyou.com’un haklarını veya mülkiyetini korumak ve savunmak için
 3. Hizmetle bağlantılı olası suistimalleri önlemek veya araştırmak için
 4. Hizmet kullanıcılarının veya kamunun kişisel güvenliğini korumak için
 5. Yasal sorumluluğa karşı korumak için

Veri Güvenliği
Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak İnternet üzerinden hiçbir aktarım yönteminin veya elektronik depolama yönteminin %100 güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çabalarken, bunların mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında Veri Koruma Haklarınız

Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) ikamet ediyorsanız, belirli veri koruma haklarına sahipsiniz. Literalyou.com, Kişisel Verilerinizin kullanımını düzeltmenize, değiştirmenize, silmenize veya sınırlamanıza izin vermek için makul adımlar atmayı amaçlar.
Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerden haberdar olmak ve sistemlerimizden silinmesini istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.
Belirli durumlarda, aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

 1. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, güncelleme veya silme hakkı. Mümkün olduğunda, Kişisel Verilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu işlemleri kendiniz gerçekleştiremiyorsanız, size yardımcı olmak için lütfen bizimle iletişime geçin.
 2. Düzeltme hakkı. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkınız vardır.
 3. İtiraz hakkı. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz.
 4. Kısıtlama hakkı. Kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.
 5. Veri taşınabilirliği hakkı. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin bir kopyasını yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde alma hakkınız vardır.
 6. Rızayı geri çekme hakkı. Ayrıca, Literalyou.com kişisel bilgilerinizi işlemek için izninize güvendiği herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına da sahipsiniz.

Lütfen bu tür taleplere yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebileceğimizi unutmayın.

Servis Sağlayıcıları

Hizmetimizi kolaylaştırmak ("Hizmet Sağlayıcılar"), Hizmeti bizim adımıza sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Hizmetimizin nasıl kullanıldığını analiz etmemize yardımcı olmak için üçüncü taraf şirketleri ve bireyleri kullanabiliriz.
Bu üçüncü şahıslar, Kişisel Verilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişebilir ve bunları başka herhangi bir amaçla ifşa etmemek veya kullanmamakla yükümlüdür. Hizmetimizin kullanımını izlemek ve analiz etmek için üçüncü taraf Hizmet Sağlayıcıları kullanabiliriz.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bir üçüncü taraf bağlantısını tıklarsanız, o üçüncü tarafın sitesine yönlendirilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz her sitenin Gizlilik Politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.Herhangi bir üçüncü taraf site veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değiliz ve sorumluluk kabul etmiyoruz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 18 yaşın altındaki hiç kimseye ("Çocuklar") hitap etmez.18 yaşın altındaki hiç kimseden bilerek kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler toplamıyoruz. Bir ebeveyn veya vasi iseniz ve Çocuğunuzun bize Kişisel Veriler sağladığının farkındaysanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Ebeveyn izni doğrulaması olmadan çocuklardan Kişisel Veriler topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Bu sayfada yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki "yürürlük tarihi"ni güncellemeden önce e-posta ve/veya Hizmetimizle ilgili göze çarpan bir bildirim yoluyla sizi bilgilendireceğiz.
Herhangi bir değişiklik için bu Gizlilik Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeniz tavsiye edilir. Bu Gizlilik Politikasında yapılan değişiklikler, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Duruşunu
belli et.
Mükemmel bir müzik tutkunu ya da ünlü bir youtuber olabilirsin. Hatta binlerce insanı bir araya toplayan bir oyuncu, dijital içerik üreticisi. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Herkes için mükemmel bir tasarımımız var.
phones
Şimdi Litteral'a Katıl
Ücretsiz Bio Sayfası Oluştur.
KURUMSAL
Biz Kimiz ?
Litteralyou.com | 2022 | Tüm Hakları Sakldır. | İzinsiz Kopyalanamaz.